Nhà tái định cư ở Hà Nội chất lượng kém là do đâu

Nhà tái định cư ở Hà Nội chất lượng kém là do đâu? điều đó đã dẫn đến tình trạng người dân không thích thậm chí còn bức xúc với nhà tái định cư đã trở nên phổ biến vì chất lượng nhà tái định cư vẫn còn không ít những hạn chế.

Nhà tái định cư ở Hà Nội chất lượng kém là do đâu

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng 166 tòa nhà tái định cư với 14.000 căn hộ đã hoàn thành; trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội trực tiếp quản lý 108 toà nhà; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội quản lý 18 toà nhà ; các chủ đầu tư khác quản lý 18 toà nhà và cư dân tự quản 27 toà nhà.

Công tác đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư luôn được thành phố Hà Nội chú trọng ưu tiên để đảm bảo quyền lợi,tránh thiệt thòi cho người dân khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất để triển khai các dự án lớn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều người dân không thích thậm chí còn bức xúc với nhà tái định cư. Ngay cả các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền cũng phải thừa nhận rằng chất lượng của nhà tái định cư còn nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác quản lý, vận hành và sử dụng còn không ít bất cập.

Điều đáng chú ý, mặc dù qua các đợt giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã kết luận và chỉ rõ nhiều vấn đề tồn tại trong rất nhiều năm như việc chậm thành lập các Ban Quản trị toà nhà, thiếu tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng, sử dụng quỹ nhà không đúng quy định, không đảm bảo sửa chữa và bảo trì thường xuyên, hay những vi phạm trong việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại tầng 1, ...

Cũng theo đánh giá của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, một số đơn vị quản lý mặc dù chưa làm hết trách nhiệm của mình nhưng thường đổ lỗi cho cơ chế chính sách, ý thức chấp hành của người dân cũng như thiếu kinh phí để bảo trì. Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống, thậm chí tính mạng của người dân tại một số khu nhà tái định cư đang bị đe dọa, không an toàn.

Trong năm 2017, để tăng cường nhiệm vụ quản lý, hạn chế và khắc phục những tồn tại, yếu kém và từng bước nâng cao chất lượng của công tác quản lý và vận hành nhà chung cư tái định cư hiện đang khai thác, sử dụng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các giải pháp chỉ đạo và tiến hành báo cáo thành phố trước ngày 20 tháng 1 năm2017.

Theo đó, Sở Xây dựng cùng các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố tiến hành rà soát toàn bộ các tòa nhà chung cư cao tầng tái định cư do Nhà nước đầu tư.

Trên cơ sở phân loại, nghiên cứu và đề xuất phương án quản lý, vận hành phù hợp với từng nhóm theo hướng chuyển giao quyền quản lý diện tích công cộng dịch vụ của tòa nhà để các chủ sở hữu có thể tự khai thác, hỗ trợ trang trải cho chi phí vận hành; Nhà nước sẽ không trực tiếp quản lý, vận hành tòa nhà; xem xét các giải pháp bố trí diện tích sinh hoạt cộng đồng; bàn giao hồ sơ hoàn công làm cơ sở để Ban quản trị tòa nhà tổ chức quản lý, vận hành.

Đồng thời, cần làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc chậm thành lập các Ban quản trị nhà chung cư; đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thành lập các Ban quản trị nhà chung cư.

Đối với những vấn đề liên quan đến quỹ bảo trì, các đơn vị chức năng cần nghiên cứu, đề xuất chính sách ngân sách thành phố hỗ trợ 1 lần quỹ bảo trì cho các chủ sở hữu căn hộ đối với khu nhà chung cư không có quỹ bảo trì xây dựng trước khi Nhà nước có quy định về thu phí bảo trì; quy định về mức hỗ trợ, dự toán tổng số tiền hỗ trợ; quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ,... để làm căn cứ bàn giao cho các hộ dân tự quản lý, vận hành, bảo trì tòa nhà.

Tổ chức kiểm tra cụ thể các tòa nhà chung cư chưa có diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng; rà soát các diện tích công cộng, dịch vụ để có thể bố trí diện tích nhà đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng.