Những điều kiện cần để có thể tách đất sổ đỏ tại hà nội

Những điều kiện cần để có thể tách đất sổ đỏ tại hà nội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mới đây vừa ban hành Quyết định quy định về kích thước diện tích đất ở tối thiểu được phép khi tách thửa cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, để được tách thửa, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện như: Có chiều dài mặt tiền và chiều sâu khi so với chỉ giới xây dựng từ 3 mét trở lên; có diện tích lớn hơn 30 mét-vuông đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở đối với các xã còn lại theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND.

Những điều kiện cần để có thể tách đất sổ đỏ tại hà nội

Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi đó phải có mặt cắt ngang từ 2 mét trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1 mét trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã sát cạnh.

Nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 10 tháng 4 năm 2009 có diện tích và kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu được quy định và đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chủ sở hữu sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng quy định rõ 5 trường hợp không được phép tách thửa.

  • Thửa đất nằm trong các dự án quy hoạch phát triển nhà ở, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch với mục đích xây dựng nhà ở đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Thửa đất được gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thiện thủ tục mua nhà và cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
  • Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc quyền sở hữu của nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng nằm trong danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý và sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố.
  • Đất thuộc khu vực Nhà nước đã được thông báo thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.
  • Thửa đất không có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, nếu người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không đảm bảo đầy đủ điều kiện quy định tuy nhiên có thể hợp với thửa đất liền kề khác tạo thành thửa đất mới có đủ điều kiện quy định thì sẽ được phép tách thửa đồng thời cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

Thành phố sẽ không cấp Giấy chứng nhận cũng như làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất hay thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo đầy đủ các điều kiện.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin nhà đất tại website: https://nhadattayho.info