Tái định cư Hà Nội: Trả nhà cho người dân thực hiện nghĩa vụ

Hà Nội trong những năm gần đây đang thực hiện giải phóng mặt bằng ở mức độ cao, đi kèm với đó là chính sách xây dựng nhà tái định cho các hộ gia đình có diện tích đất bị thu hồi. Trong khi nhà nước xây dựng nhà tái định cư gặp không ít khó khăn trong việc hạch toán đầy đủ chi phí, thì không phải hộ dân nào cũng có nhu cầu sử dụng nhà tái định cư.

Qua trao đổi kinh nghiệm với Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội nên áp dụng các cơ chế đền bù để người dân tự thực hiện xây dựng nhà ở định cư.

ban-tai-dinh-cu-ha-noi

Qua nắm bắt thực tế của Ban KT-NS HĐND thành phố Hà Nội, việc tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư của Thành phố Hồ Chí Minh đều giao cho UBND các quận, huyện tạo quỹ đất và nhà ở theo quy định của thành phố để có thể bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất đủ điều kiện hoặc giới thiệu cho những người bị thu hồi đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố để người dân có thể tự lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Cách làm trên vừa tạo được chủ động quỹ nhà cho bố trí tái định cư của các quận huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn, vừa gắn trách nhiệm của chính quyền quận, huyện với nhân dân tái định cư trên địa bàn.

Còn tại Hà Nội , việc tạo quỹ đất và nhà tái định cư hiện chủ yếu do các cơ quan của thành phố xây dựng quỹ nhà tái định cư. Điều này chưa tạo được sự gắn kết của chính quyền quận, huyện với nhân dân phải tái định cư trên địa bàn cũng như không đáp ứng yêu cầu quỹ nhà tái định cư của các dự án.

Theo Trưởng Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết việc bố trí tái định cư và xác định giá thu tiền sử dụng đất tái định cư và giá bán nhà tái định cư theo mức giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường đã tạo được 2 thuận lợi chính.  Đó là làm giảm nhu cầu cần nhận nhà tái định cư từ nhà nước ảo, bởi chỉ những người bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí tái định cư có nhu cầu tái định cư thực sự mới đăng ký nhà ở, đất ở tái định cư.

Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động tạo quỹ đất ở, quỹ nhà ở tái định cư, làm giảm áp lực về công tác chuẩn bị tái định cư. Theo thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh, khi áp dụng mức giá như trên, đa phần người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường để tự lo nơi ở mới, tại quận 2 chưa đến 10% trong tổng số người bị thu hồi đất đủ điều kiện được tái định cư đăng ký nhận nhà tái định cư của Nhà nước. Ngoài ra, việc áp dụng giá sát với thị trường, đã  tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất lựa chọn nơi ở mới phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu thực sự của họ.

Còn ở Thành phố Hà Nội, hiện nay vẫn bán nhà tái định cư theo giá thấp hơn so với giá thị. Cách làm này của Hà Nội nhằm khuyến khích người dân tìm mọi cách để có thể nhận nhà tái định cư cho dù không thực sự có nhu cầu về nhà ở.

Qua nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Ban KT-NS HĐND thành phố Hà Nội đã đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND nên áp dụng và chỉ đạo thực hiện việc xác định giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất và giá thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà tái định cư sát với mức giá trên thị trường trong điều kiện bình thường nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, giảm bớt nhu cầu tái định cư ảo cũng như giảm áp lực cho công tác chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở tái định cư.

UBND thành phố cũng xem xét phân cấp mạnh hơn cho UBND các quận, huyện, thị xã có thể chủ động lập và thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định và chuẩn bị quỹ nhà tái định cư để phục vụ GPMB trên địa bàn quận, huyện. Đặc biệt, phân cấp cho quận, huyện quyết định giá bán nhà tái định cư theo giá thị trường tại thời điểm giao nhận nhà phù hợp với địa bàn từng quận, huyện.

Đối với những quận nội thành không có quỹ đất để bố trí tái định cư thì báo cáo với UBND thành phố để bố trí địa điểm phù hợp. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở thương mại đăng ký thông tin để các chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền có thể giới thiệu cho người bị thu hồi đất mua trực tiếp của doanh nghiệp theo cơ chế tự thỏa thuận.

Thông tin liên hệ:

Sàn bất động sản Phú Hưng.

Địa chỉ: Phòng 237, tầng 2, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0971 68 2399.

Website: http://sanphuhung.com