Quy định mới về tái định cư tại chỗ cho người bị giải phóng mặt bằng

Quy định mới về tái định cư tại chỗ cho người bị giải phóng mặt bằng. Dưới đây là một số thắc mắc của người dân được giải đáp với các luật sư tư vấn theo pháp luật.

Quy định mới về tái định cư tại chỗ cho người bị giải phóng mặt bằng

Câu hỏi tư vấn

Tôi có câu hỏi này, mong nhận được sự tư vấn Gia đình tôi và gia đình cậu tôi, có mua chung 1 khu đất ở với diện tích 202 mét vuông, khu đất tôi mua đã có Giấy Chứng nhận quyền sở hữu Đất đứng tên tôi và là đất ở. Khu đất này nằm ngay tại ngã 3 mặt tiền trục đường 7,5m.

Tuy nhiên, theo quy hoạch thì khu đất của tôi lại thuộc diện bị giải tỏa và được bố trí tái định cư tại chỗ. Theo thông báo thì với diện tích của tôi chỉ được bố trí tái định cư 1 lô chính đường 7,5m với diện tích là 100 mét vuông. Tôi không đồng ý với quy định này của Ban đền bù vì như thế khác nào là tôi mất trắng 50% tổng diện tích của mình. Tôi muốn hỏi là Ban đền bù làm như vậy có đúng không? Và tôi được quyền khiếu nại không?

Trả lời câu hỏi tư vấn

Tại điều 74 trong “Luật đất đai 2013” có nội dung

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện sẽ được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng việc giao đất với cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo mức giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật".

Tại điều 86 : Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở

Trường hợp người có đất thu hồi sẽ được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua suất tái định cư tối thiểu."

Như vậy khi nhà nước tiến hành thu hồi đất thì sẽ phải bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo mức giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm tiến hành thu hồi đất.

Do đó bạn sẽ được thanh toán toàn bộ giá trị của mảnh đất theo giá tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Việc nhà nước hỗ trợ tái định cư 1 lô đất với diện tích 100 mét vuông sẽ là căn cứ vào diện tích tái định cư cho 1 suất của địa phương bạn và không được nhỏ hơn suất tái định cư tối thiểu do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Như vậy bạn sẽ được bồi thường toàn bộ giá trị mảnh đất khi nhà nước tiến hành thu hồi đất và có thể sử dụng khoản tiền bồi thường đó để mua suất tái định cư.