Hà Nội đẩy mạnh công tác thi công dự án tái định cư

Hà Nội đẩy mạnh công tác thi công dự án tái định cư. Sáng 16/4, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Nguyễn Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc với với sở, ngành, Ủy Ban Nhân Dân các quận về các dự án nhà tái định cư ở hà nội.

Hà Nội đẩy mạnh công tác thi công dự án tái định cư

Hiện nay trên địa bàn Thành phố đang triển khai 37 dự án nhà tái định cư, với  tổng số căn hộ là 12.091căn , trong đó: 33 dự án xây dựng bằng nguồn vốn qua Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; 04 dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Năm 2015, dự kiến sẽ tập trung triển khai hoàn thành 11 dự án xây dựng nhà tái định cư đã nếu được bố trí đủ vốn là 315,7 tỷ đồng. 22 dự án còn lại sẽ được thực hiện đầu tư để hoàn thành trong giai đoạn 2016 và các năm tiếp theo. 

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án xây dựng nhà tái định cư theo thứ tự ưu tiên: các dự án có nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2015, các dự án đang triển khai xây dựng có nhà hoàn thành trong những năm tiếp theo và các dự án đã có đất sạch đủ điều kiện để khởi công xây dựng.

Đối với quỹ đất 20% đề nghị vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng theo quy định tại quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố để xây dựng nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời, giao Sở Xây dựng đề xuất báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao chủ đầu tư để triển khai xây dựng ngay quỹ nhà tái định cư tại quỹ đất 20% nêu trên.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố cho phép sử dụng nhiều phương án tái định cư như: tái định cư bằng tiền, tạm cư bằng tiền, hoặc mua nhà kinh doanh tại các khu đô thị mới để làm quỹ nhà tái định cư. Để đảm bảo quỹ nhà tái định cư bố trí cho các dự án trọng điểm khi chưa cân đối kịp quỹ nhà tái định cư.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các sở, ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Nguyễn Quốc Hùng kết luận: trên cơ sở kế hoạch trung hạn của Thành phố, các Sở Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng Thành phố phối hợp xây dựng kế hoạch về nhu cầu nhà tái định cư từ nay đến 2020, trước mắt là trong năm 2015, 2016. Trong đó, năm 2015 phải tập trung vào các dự án vành đai 1, vành đai 2, dự án thoát nước đô thị, dự án đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm khác của Thành phố đang triển khai.

Trên cơ sở kế hoạch 2015 tiến hành rà soát lại nguồn, nếu dự án nào đã chuyển nguồn sang Quỹ Phát triển đất Thành phố thì phải bố trí ngay cho dự án khác. Đối với các chủ đầu tư cần tiếp tục tích cực triển khai các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ khi đã có nguồn.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Sở Xây dựng tổng rà soát quỹ nhà tái định cư, đồng thời báo cáo về tình hình sử dụng tầng 1 nhà tái định cư trước 30/4.