Hà Nội đã hoàn thành 11 dự án tái định cư năm 2015

Hà Nội đã hoàn thành 11 dự án tái định cư năm 2015. Sở Xây dựng kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án xây dựng nhà tái định cư theo thứ tự ưu tiên: các dự án có nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2015, các dự án đang triển khai xây dựng có nhà hoàn thành trong những năm tiếp theo và các dự án đã có đất sạch đủ điều kiện để khởi công xây dựng.

Hà Nội đã hoàn thành 11 dự án tái định cư năm 2015

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện đang triển khai 37 dự án nhà tái định cư với tổng số căn hộ lên tới 12.091căn; trong đó 33 dự án xây dựng bằng nguồn vốn qua Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố; 04 dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.

Trong năm 2015, dự kiến sẽ tập trung triển khai hoàn thành 11 dự án xây dựng nhà tái định cư ở hà nội đã nếu được bố trí đủ vốn là 315,7 tỷ đồng. 22 dự án còn lại sẽ được thực hiện đầu tư để hoàn thành trong giai đoạn 2016 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án xây dựng nhà tái định cư theo thứ tự ưu tiên: các dự án có nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2015, các dự án đang triển khai xây dựng có nhà hoàn thành trong những năm tiếp theo và các dự án đã có đất sạch đủ điều kiện để khởi công xây dựng.

 Sở Xây dựng cũng đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố cho phép sử dụng nhiều phương án tái định cư như  tái định cư bằng tiền, tạm cư bằng tiền, hoặc mua nhà kinh doanh tại các khu đô thị mới để làm quỹ nhà tái định cư. để đảm bảo quỹ nhà tái định cư bố trí cho các dự án trọng điểm khi chưa cân đối kịp quỹ nhà tái định cư

Theo Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Nguyễn Quốc Hùng, trên cơ sở kế hoạch trung hạn của Thành phố, các Sở Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng Thành phố phối hợp xây dựng kế hoạch về nhu cầu nhà tái định cư từ nay đến 2020, trước mắt là trong năm 2015, 2016.

Trong đó, năm 2015 phải tập trung vào các dự án vành đai 1, vành đai 2, dự án thoát nước đô thị, dự án đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm khác mà thành phố  đang triển khai.

Trên cơ sở kế hoạch 2015 tiến hành rà soát lại nguồn, nếu dự án nào đã chuyển nguồn sang Quỹ Phát triển đất Thành phố thì phải bố trí ngay cho dự án khác.